PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2017
24.–25.5.2017 ve Zlíně

Program

Registrace

Praktické informace

Aktuality

31. 12. 2017

Organizátoři sdělují účastníkům konference, že sborník plných textů příspěvků přednesených na konferenci je publikován na webové stránce konference v části Archiv. V současné době probíhá vyřizování žádosti o registraci sborníku v databázi WOS.

Všem účastníkům konference  přejeme dobrý a úspěšný nový rok 2018!

 

22. 12. 2017

Organizátoři sdělují účastníkům konference, že sborník plných textů příspěvků přednesených na konferenci je po recenzním řízení připraven k publikováni. V současné době jsou dokončovány poslední formální úpravy (s ohledem na dvoj-jazyčnost, česky a anglicky) související s požadavky na registraci sborníku v databázi WOS. Věříme, že sborník bude na webové stránce publikován do konce roku 2017.  Všem účastníkům konference se omlouváme za časové prodlení a  přejeme krásné a klidné svátky Vánoc.

 

25. 11. 2017

Organizátoři sdělují, že pokud autoři příspěvků, zaslaných k publikování ve sborníku z konference, neobdrží do 28. 11. 2017 požadavek na provedení změn textu na základě výsledku recenzního řízení, jsou jejich příspěvky zařazeny do sborníku, recenzenti nepožadují žádné úpravy textu. Editoři si vyhrazují právo jen na event. drobné formální úpravy textu podle potřeby celkové formální úpravy sborníku. Omlouváme se autorům příspěvků za časové prodlení s touto informací o zařazení jejich příspěvku do sborníku z konference.

Sborník plných textů příspěvků přednesených na konferenci bude po dokončení recenzního řízení publikován elektronicky na webově stránce konference, v záložce Soubory ke stažení, v termínu do konce roku 2017. Organizátoři nepředpokládají vydání Sborníku na CD ROM.

 

8. 8. 2017

Organizátoři sdělují, že do 15. 7. 2017 bylo zasláno od přednášejících celkem 54 plných textů příspěvků k publikování ve sborníku z konference. V současné době probíhá recenzní řízení, do konce srpna budou autoři příspěvků informováni o ev. připomínkách recenzentů a požadavcích na finální úpravu příspěvku k publikování ve sborníku. Pokud by některý z přednášejících doposud nestihl text příspěvku do sborníku poslat, je možné tak ještě udělat a neprodleně poslat text přímo na adresu gregar@fame.utb.cz  Sborník plných textů příspěvků přednesených na konferenci bude po dokončení recenzního řízení, v termínu do konce roku 2017, publikován elektronicky na webově stránce konference, v záložce Soubory ke stažení. Organizátoři nepředpokládají vydání Sborníku na CD ROM.

 

7. 6. 2017

V sekci Soubory ke stažení je dostupná fotogalerie z konference.

 

6. 6. 2017

Organizátoři se omlouvají za administrativní prodlení se zasláním faktur k uhrazení poplatku za účast na konferenci, prosíme o zaplacení poplatku v termínu splatnosti faktury.

Termín pro zaslání plných textů příspěvků do Sborníku přednesených na konferenci PPaO 2017 se prodlužuje do 19. 6. 2017, adresa: mhorak@fame.utb.cz

Sborník plných textů příspěvků přednesených na konferenci bude po recenzním řízení, v termínu cca do konce roku 2017, publikován elektronicky na webově stránce konference, v záložce Soubory ke stažení. Organizátoři nepředpokládají vydání Sborníku na CD ROM.

V záložce Soubory ke stažení je pro zájemce k dispozici v elektronické podobě Sborník abstraktů a Program konference PPaO 2017, který dostali v tištěné podobě při registraci.

 

26. 5. 2017

Informace o průběhu mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017 na FaME UTB ve Zlíně.

Ve dnech 24. – 25. 5. 2017 proběhla na FaME UTB ve Zlíně mezinárodní konference PPaO 2017, kterou pořádal Ústav managementu a marketingu, společně s Katedrou psychologie FF UK Praha, Katedrou podnikového hospodářství ESF MU Brno a Katedrou psychologie FF UP Olomouc. Jednání konference oficiálně zahájil děkan FaME, doc. David Tuček. Jednání konference probíhalo v plénu a ve 4 sekcích. Součástí doprovodného programu byla také návštěva Expozice Princip Baťa v Baťově institutu 14/15. Konference se zúčastnilo celkem 97 účastníků z České republiky a ze zahraničí. Na konferenci bylo prezentováno celkem 78 příspěvků, 9 zvaných přednášejících v plénu a 69 příspěvků v sekcích, z toho 22 posterů. Mezi účastníky bylo také 23 studentů, kteří se svými příspěvky vystoupili v jednotlivých sekcích. Účastníci v závěru hodnotili konferenci velmi dobře a ocenili velmi dobrou přípravu průběhu programu konference a pobyt na FaME ve Zlíně. Účastníci konference dostali při registraci Sborník abstraktů příspěvků a aktuální program jednání konference. Sborník abstraktů je k dispozici na webové stránce konference, v záložce Soubory ke stažení. Sborník plných textů příspěvků přednesených na konferenci bude po recenzním řízení, v termínu cca do konce roku 2017, publikován elektronicky na webově stránce konference, v záložce Soubory ke stažení. Na webové stránce konference, v záložce Soubory ke stažení, je k dispozici také foto dokumentace průběhu jednání konference.

 

16. 5. 2017

Organizátoři se omlouvají za administrativní prodlení se zasláním faktur k uhrazení poplatku za účast na konferenci. Pokud účastníci nebudou mít při registraci s sebou potvrzeni o zaplacení faktury nebude to jejich problém, ale problém náš, budeme věřit, že faktura bude zaplacena v pozdějším termínu. Předložení potvrzení o zaplacení faktury nebude podmínkou pro registraci a účast na konferenci.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat své příspěvky formou posteru, by měli připravit poster ve formátu max. A1 (841 x 594 mm), ne jak je uvedeno na webové stránce max. 1200 x 900 mm.

Účastníci studentské sekce, kteří mají zájem zúčastnit se soutěže o cenu poroty, měli odeslat své příspěvky do 10. 5. 2017. Pro ostatní účastníky studentské sekce platí termín do 24. 5. 2017.

Od 16. 5. 2017 je v sekci Program uveden podrobný program přednášek, které budou na konferenci uvedeny – na jednání pléna jako vyžádaná sdělení a v odborných sekcích.

 

5. 5. 2017

Dnes byla e-mailem odeslána všem účastníkům konference, kteří se zaregistrovali k aktivní účasti, informace o posouzení jejich abstraktu a další informace o publikačních výstupech konference.

V průběhu týdne bude všem zaregistrovaným účastníkům konference zaslána faktura k uhrazení poplatku za účast na konferenci, organizátoři se omlouvají za administrativní prodlení a prosí o trpělivost.

 

2. 5. 2017

Termín pro vyrozumění o přijetí abstraktu byl posunut do 10. 5. 2017.

Účastníci studentské sekce konference pošlou své příspěvky elektronicky na adresu mhorak@fame.utb.cz do 10. 5. 2017.

 

23. 4. 2017

Ke dni 23. 4. 2017 byla ukončena registrace k účasti na konferenci. Zaregistrovaným účastníkům bude zaslána faktura k úhradě vložného, které je potřebné uhradit do 21. 5. 2017. U registrace na konferenci je potřebné předložit potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku.

 

7. 4. 2017

Důležité upozornění!!!

Termíny pro registraci k účasti na konferenci byly prodlouženy:

  • účast s příspěvkem, registrace do 16. 4. 2017,
  • účast bez příspěvku, registrace do 23. 4. 2017.

31. 3. 2017

Program konference bude upřesněn a zveřejněn na webové stránce po uzavření registrace účastníků, připomínáme termín ukončení registrace 9. 4. 2017 (aktivní účast) a 16. 4. 2017 (účast bez příspěvku)!!!

Vyžádaná sdělení přislíbily velmi atraktivní osobnosti oboru Psychologie práce a organizace působící v akademické sféře ale i v podnikové praxi!

10. 3. 2017

Sborník z konference bude přihlášen k indexaci do WOS. Sborníky z předcházejících ročníků (2013 a 2015) již indexovaný ve WOS jsou.

8. 3. 2017

  • Dne 8. 3. 2017 byla rozeslána na adresy účastníků minulých ročníků konference PPaO v Nitře a v Praze třetí anonce o konání konference PPaO 2017 ve Zlíně.
  • Programový výbor konference upřesňuje okruh vyžádaných sdělení pro plenární část jednání konference. Program jednání konference bude na webové stránce zveřejněn po ukončení registrace účastníků konference.

12. 2. 2017

Dne 10. 2. 2017 byla rozeslána na adresy účastníků minulých ročníků konference PPaO v Nitře a v Praze druhá anonce o konání konference PPaO 2017 ve Zlíně.

18. 1. 2017

Program konference:

Z organizačních důvodů nepočítáme v programu konference s pořádáním workshopů.

Sborník příspěvků z konference:

  • Termín pro zaslání textu příspěvku (elektronicky): do 24. 5. 2017
  • Adresa pro zaslání textu příspěvku (elektronicky): mhorak@fame.utb.cz

12. 1. 2017

 

Termíny pro přihlášení k účasti na konferenci:

  • Aktivní účast a odevzdání abstraktu: do 9. 4. 2017
  • Pasivní účast (bez příspěvku): do 16. 4. 2017

Studentská sekce v programu konference:

Pro studenty, kteří se konference mají zájem zúčastnit, připravili pořadatelé konference nabídku zvýhodněného konferenčního poplatku (50%) a soutěž o nejlepší příspěvky a atraktivní ceny. Informace o studentské sekci konference jsou uvedeny zde a v záložce „Soubory ke stažení“.