PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2017
24.–25.5.2017 ve Zlíně

Program

Registrace

Praktické informace

FAQ

Kdy a kde se konference koná?

 • Konference se koná v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve dnech 24. a 25. května 2017.

 Jaký je účastnický poplatek?

 • Registrační poplatek činí 1 800 Kč (vč. DPH) / 70 € pro účastníky konference,900 Kč (vč. DPH)/ 35 €, pro studenty. V ceně je zahrnuta účast na konferenci, sborník příspěvků, konferenční materiály, občerstvení a společenský večer.
 • Na základě zaslání přihlášky bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Jak se mohu na konferenci přihlásit?

 • Přihlásit se můžete pomocí on-line registračního formuláře v sekci „Registrace“ na stránkách konference.

Jaký je termín odeslání abstraktu a odevzdání celého příspěvku na konferenci?

 • 16. 4. 2017 přihlášení k účasti na konferenci a odevzdání abstraktu příspěvku
 • 24. 5. 2017 odevzdání příspěvku

Jaký je jednací jazyk konference?

 • český jazyk

Je konference přístupná i pro studenty a širokou veřejnost?

 • Studenti oborů, kterých se poznatky z psychologie práce a organizace mohou týkat, jsou na konferenci srdečně zváni. Totéž platí pro širokou veřejnost.

Kdy bude zveřejněn program konference?

 • Aktuální verze programu se jmény účastníků a s názvy příspěvků bude zveřejněna po 31. 3. 2017 v sekci „Program“.

Bude se konat večerní společenský program?

 • Večerní program pro účastníky konference je připraven v rámci prvního večera konference.
 • Bližší informace budou dostupné po 31. 3. 2017 v sekci „Program“.

Je zajištěno společné stravování na konferenci?

 • Během konference bude průběžně zajišťováno občerstvení typu coffee break.
 • V rámci společenského večera bude účastníkům nabídnuto občerstvení formou rautu.
 • Jiné občerstvení není během konference zajišťováno.

Indexace sborníku

 • Sborník z konference bude přihlášen k indexaci do WOS. Sborníky z předcházejících ročníků (2013 a 2015) již indexovaný ve WOS jsou.

Ve Zlíně dne 11. 1. 2017