• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2024
24. - 25. 4. 2024 ve Zlíně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Program

 Středa 24.4.2024

Čtvrtek 25.4.2023

Čas  Program  Čas  Program 
9.00 – 9.30 Registrace účastníků 9.00 – 10.40 Plenární jednání (přednášky zvaných řečníků) 
9.30 – 9.35 Zahájení 10.40 – 11.00 Posterová sekce 
9.35 – 12.00 Plenární jednání (přednášky zvaných řečníků) 11.00 – 11.30 Přestávka, coffee break 
12.00 – 13.00 Přestávka, oběd 11.30 – 13.30 Plenární jednání (přednášky účastníků)
13.00 – 15.00 Plenární jednání (přednášky účastníků) 13.30 – 14.00 Ukončení konference a vyhlášení výsledků studentské soutěže
15.00 – 15.30 Přestávka, coffee break
15.30 – 17.10 Plenární jednání (přednášky účastníků)
17.15 – 18.00 Diskuse o možných publikačních výstupech konference
19.00 – 23.00 Společenský večer

Detailní program konference je dostupný zde.

Bližší informace o jednotlivých příspěvcích naleznete ve sborníku abstraktů na tomto odkazu.

Zvané přednášky

Středa 24.4.

Zdravá firma

František Hroník

František Hroník je původním vzděláním psycholog, který dlouhá léta působil jako klinický psycholog v nemocnici i jako smluvní partner zdravotních pojišťoven. Posledních 20 let působí výhradně v organizační praxi. Založil poradenskou a vzdělávací společnost Motiv P, která působí v České republice a na Slovensku. Napsal několik knih, které se věnují problematice výběru, hodnocení a rozvoji pracovníků. Věnuje se především manažerskému rozvoji. Přednáší na studiu MBA. V poslední publikaci Čtyři směry business myšlení reaguje na postcovidovou situaci.

 

Psychodiagnostika a umělá inteligence: přínosy a rizika

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D

Eva Höschlová je členkou předsednictva České asociace psychologie práce a organizace, a kromě mezinárodních i českých výzkumů se věnuje aplikaci psychologie v nejrůznějších sférách byznysu. Výběru zaměstnanců a rozvoji jednotlivců, týmů i organizací se věnuje jako senior konzultant společnosti QED GROUP. Více než 10 let vyučovala na katedře psychologie FFUK, například Psychodiagnostiku a psychometrii, Metody psychologie práce či Ekonomickou psychologii.

 

Podpora psychologického bezpečí: Odhalení dopadu destruktivního vedení v organizacích

Kimberley Breevaar, Ph.D.

Kimberley Breevaart získala magisterský titul a doktorát v oboru pracovní a organizační psychologie na Erasmus University Rotterdam. Poté, co působila jako odborná asistentka na Vrije Universiteit Amsterdam, se vrátila na Erasmus University, kde se stala docentkou pro obor Leadership a Employee Wellbeing. Má patnáctiletou praxi v akademickém prostředí, kde studuje vzájemné vztahy mezi vedením lidí, pohodou zaměstnanců a výkonností organizace a objasňuje strategie pro vytváření zdravějšího a produktivnějšího pracovního prostředí. V roce 2022 publikovala knihu The Barriers Model of Abusive Supervision, která vysvětluje, proč je tak obtížné čelit destruktivnímu vedoucímu (viz také http://tinyurl.com/barriersmodel). V současné době edituje akademickou knihu o destruktivním vedení a píše knihu na stejné téma.

 

Čtvrtek 25.4.

Interpersonální schémata v interakci lídra a následovníka

Konstantinos Kafetsios

Konstantinos Kafetsios je mimořádným profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci a členem katedry na Aristotelově univerzitě v Soluni. Působil na akademických pozicích ve Velké Británii a Řecku, kde se zaměřoval na emoce v mezilidských a sociálních interakcích, hierarchické vztahy na pracovišti a sociální vztahy napříč kulturami. Kafetsios publikoval více než 100 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech, zastával redakční funkce v různých časopisech a působil jako ad hoc recenzent ve více než 60 mezinárodních recenzovaných časopisech. Je řádným členem Mezinárodní společnosti pro výzkum emocí, Mezinárodní asociace pro výzkum vztahů a Evropské asociace sociální psychologie.

Dopady robotizace na duševní zdraví zaměstnanců

MUDr. Jana Murza

Jana Murza vystudovala psychiatrii na Lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Je držitelkou mezinárodního certifikátu z kognitivně behaviorální psychoterapie. Pracovala jako psychiatrička, lektorka, projektová manažerka a ředitelka personální divize maloobchodní společnosti. V současné době se věnuje prevenci a péči o mentální zdraví v organizacích. Je spoluzakladatelkou spolku COLLO a autorkou knihy TO JE ONO! Praktická psychologie pro manažery. V Centru hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ se věnuje kromě jiného projektu „Dopady robotizace na duševní zdraví zaměstnanců“.

 

Workshopy

Účastníci konference mají možnost zdarma navštívit workshopy konané spřátelenou konferencí Baťův odkaz světu. Tato konference probíhá ve stejném termínu jako konference Psychologie práce a organizace a na stejném místě. Je dohodnuto, že účastníci obou konferencí mohou volně navštěvovat jednotlivé části programů dle svých zájmů. Bližší informace o programu konference Baťův odkaz světu najdete zde: https://batuvodkazsvetu.cz/#program 

Konference Baťův odkaz světu probíhá jednou za 5 let a v roce 2024 bude zaměřena na téma Síla lidského potenciálu a technologií. Jednotlivé workshopy na této konferenci jsou zaměřeny na následující témata: 

 • TRANSFORMACE PRŮMYSLU VE STŘEDNÍ EVROPĚ: hrozby a příležitosti 
 • TECHNOLOGIE A HUMANITA  
 • PŘIPRAVENOST NA ZMĚNY  
 • PRODUKTIVNÍ JÁ: Strategie pro efektivní práci  
 • INSPIRUJ SE BAŤOU: Filozofie Baťa a její aplikování do osobního i profesního života 
 • VÝKONNÉ PROCESY A UDRŽITELNOST ZMĚN  
 • JAK NAJÍT MLADÉ LIDI DO VÝROBY A PRACOVAT S NIMI?   
 • NAPLNĚNÍ MOTIVÁTORŮ: Klíč k spokojenosti a produktivitě  

Tematické zaměření konference

 • Diagnostické a analytické postupy v psychologii práce, organizace a dopravy.  
 • Intervence a rehabilitace v psychologii práce, organizace a dopravy.  
 • Forenzní a penitenciární psychologie, psychologie v bezpečnostních sborech.  
 • Psychické zdraví v práci, wellbeing, slaďování práce a soukromí, kognitivní ergonomie.  
 • Leadership a práce s lidským potenciálem v organizacích, talent management, sdílení znalostí.  
 • Dynamika skupin a týmů.  
 • Lidé a technologie, vliv informačních a komunikačních technologií na práci s lidmi.  
 • DEI (diversity, equity, inclusion) a jejich management.  
 • Udržitelnost, společenská odpovědnost a ESG.  
 • Psychologické aspekty aktuálních forem práce (personální leasing, mobilní práce, portfoliová práce, zaměstnání přes on-line platformy, …). 

Programový a organizační výbor konference

 • doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. 
 • doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D. 
 • Ing. Lucie Tomancová, Ph.D. 
 • Ing. Martin Horák, Ph.D. 
 • Ing. Petra Benyahya, Ph.D. 
 • Ing. Lenka Smékalová, Ph.D.
 • Simona Pekařová 
 • Eliška Samsonková 
 • Ing. Eliška Hradilová 

Stálý výbor konference

 • doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar CSc., Ústav managementu a marketingu, Fakulta managementu a ekonomiky UTB, Zlín – předseda
 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc  
 • prof. PhDr. Tomáš Sollár, Ph.D., Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra 
 • doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D. Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava 
 • doc. Ing. Mgr. Jozef Bavolár, Ph.D.., Katedra psychológie, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
 • Mgr. Bc. Ivana Šípová PhD., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha
 • doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko správní fakulta MU, Brno 
 • Mgr. Denisa Fedáková, Ph.D., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice 

Od 19. ročníku konference byl na základě dohody spoluorganizátorů ustanoven Stálý výbor konference PPaO, složený po 1 zástupci z každého pracoviště. Funkce předsedy Stálého výboru rotuje a vykonává ji po dobu jednoho roku člen Stálého výboru, jehož pracoviště je v daný rok hlavním organizátorem konference. V současnosti pracuje ve výše uvedeném složení.