• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2019
22. – 23. 5. 2019 v Brně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Program

Zvané přednášky

Tabea Scheel, Ph.D.
profesorka na Europa-Universität Flensburg, systemická koučka

Timo Lorenz, Ph.D.
výzkumník na Medical School Berlin

Doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
docent na Vysoké škole ekonomické v Praze

Prof. PhDr. Tomáš Sollár, Ph.D.
profesor na Univerzitě Konštnantína filozofa v Nitre

Ing. Hynek Peřina
general manager Thermo Fisher Scientific CZ

Ing. Zuzana Primusová
HR manager Wrigley a Mars Czech

Podrobný program konference bude zveřejněn nejpozději 10. 5. 2019

Tematické zaměření konference

 • Práce v kontextu běžného života (nezaměstnanost, práce a zdraví, pracovní stres, work-life balance)
 • Personální a manažerská psychologie (leadership, motivace, rozvoj a trénink, pracovní výkon)
 • Psychologie organizace (organizační kultura, změna v organizaci, pracovní postoje, systémy v organizaci)
 • Psychodiagnostika v psychologii práce (výběr zaměstnanců, hodnocení, identifikace rozvojových potřeb)
 • Psychologie v integrovaném záchranném systému
 • Dopravní psychologie
 • Forenzní a penitenciární psychologie

Programový výbor konference

 • Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., ESF MU a FSS MU v Brně
 • Doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., FSS MU v Brně
 • Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., FF UK v Praze
 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D., FF UP v Olomouci
 • Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc., FaME UTB ve Zlíně
 • Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., SÚ SAV Košice

Organizační výbor konference

 • Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. – vedoucí organizačního výboru
 • Bc. Kateřina Bílovská – komunikace s účastníky
 • Bc. Pavla Buráňová
 • Ing. Aleš Kajzar
 • Bc. Tomáš Kratochvíl
 • Bc. Gabriela Ostárková