• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2021
12. – 14. 5. 2021 v Olomouci

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Program

Program konference zde.

Příspěvky lze vyhledávat v rejstříku sborníku podle jména autora/autorů nebo s využitím „Záložek“ v prohlížeči Adobe (levé menu).

Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne konference v plánovaném termínu online s využitím platformy Zoom.

Zvané přednášky

Prof. Astrid Schütz
Astrid Schütz holds the chair of Personality and Assessment at the University of Bamberg. She is also Director of the Centre of Personnel Psychology and Vice-Dean of the School of Human Sciences. She received her Ph.D. in psychology with minors in sociology and education and has been a visiting researcher at the University of Virginia, at Case Western Reserve University, and the University of Southampton as well as a professor of Psychology at Chemnitz University of Technology. Her research focuses on personality in social relations, leadership, and narcissism. She also develops tools for assessment and training and is the author of over 100 peer-reviewed articles and author/editor of over 30 books. She is associate editor of ‘Journal of Individual Differences’ and serves on the editorial board of ‘Self and Identity’.
Narcissism and leadership (příspěvek v angličtině)

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Predsedníčka Vedeckej rady, Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
Kariéra a vek: generačné odlišnosti a ich dôsledky (příspěvek ve slovenštině)

Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Vedoucí katedry podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Leadership po roce 2020: Staré limity a nové trendy (příspěvek v češtině)

Doc. Zvonimir Galic
Associate Professor at Department of psychology, Faculty of humanities and social sciences, University of Zagreb
What makes a good boss? New methods for identifying organizational leaders (příspěvěk v angličtině)

Prof. Shlomo Hareli
Social Psychologist who is interested in social perception of emotions. Faculty member of the School of Business Administration at the University of Haifa where he serves as the head of the Laboratory for the Study of Social Perception of Emotions, as the head of the Research MBA program and as chair of the department’s graduate students committee
Emotions as a source of social information – Social and Organizational Implications (příspěvek v angličtině)

Prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.
Mimořádný profesor sociální a organizační psychologie, Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a University of Crete
Attachment orientations in leader-follower interaction (příspěvek v angličtině)

doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D.
Docentka věnující se psychologii práce a organizace, zabývá se tématy vztahové vazby a kompetencí absolventů. Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Ktoré soft zručnosti pre zamestnateľnosť absolventov zamestnávatelia vyhľadávajú a ako môže pomôcť psychológia (příspěvek ve slovenštině)

Prof. Willibald Ruch, Ph.D.
Willibald Ruch is chair of the section of personality and assessment at the University of Zürich, Switzerland. He received his PhD from the University of Graz, Austria and after his habilitation at the University of Düsseldorf (Germany) he held a Heisenberg fellowship awarded by the German Research Council (DFG). He has authored about 350 journal articles and book chapters and co-edited and co-written five books. Willibald is co-editing or on the editorial board of several journals (including Journal of Individual Differences, Journal of Research in Personality, Journal of Positive Psychology, Personality and Individual Difference), and is a co-editor of two book series. Currently he is working on positive psychology traits (e.g., character strengths and virtues; cheerfulness, humor) in adults and children/adolescents and their role in contributing to the good life. He is the founder and past president the Swiss Positive Psychology Association (www.swippa.ch), IPPA Fellow (class of 2015) and senior scientist at the VIA Institute of character.
Character strength and the good (work) life. (příspěvek v angličtině)

Workshopy

Konferenční workshopy přinášejí účastníkům konference možnost seznámit se s konkrétními postupy či nástroji praxe i výzkumnými nástroji na akademické půdě. S ohledem na interaktivní povahu workshopů je jejich kapacita omezená. Při registraci si můžete zvolit účast na workshopech s dosud volnou kapacitou. Od účastníků workshopů se očekává zapojení do práce skupiny v dané problematice pod vedením lektora/lektorů.

Jakub Rajčáni Ph.D., Marcel Martončik Ph.D., Pavol Kačmár Ph.D.
P > .05 alebo čo s nesignifikantnými výsledkami (workshop ve slovenštině)

Filip Sulejmanov, Ph.D.
Humor in the workplace: An introduction to Paul McGhee’s 7 humor habits program (workshop v angličtině)

Mgr. Tomáš Krám
Outplacement – propouštěcí pohovory (workshop v češtině)

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.
Výzkum interakce světla a člověka: Co lze dělat (nejen) v naší laboratoři (workshop v češtině)

Bc. Petra Hypšová, PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Obličejová emoční exprese a termovizní snímání při detekci úmyslného zkreslování informací (workshop v češtině)

Anton Pashkievich, Ph.D.
Eyetracker in traffic domain research (workshop v angličtině)

Mgr. Veronika Kurečková, Mgr. Petr Zámečník, Ph.D., Mgr. Darina Havlíčková
Rehabilitační programy pro řidiče – ukázka terapeutické práce (workshop v češtině)

Kulaté stoly

Kulaté stoly poskytují prostor účastníkům z praxe a akademické půdy, aby sdíleli svoje zkušenosti/otázky/názory a mohli je vzájemně porovnat, případně z nich vyvodit postupy dobré praxe či podněty pro další výzkum. Kulaté stoly mají délku trvání 60-90 minut a předsedá jim zvaný moderátor/ka působící v praxi. Moderátor/ka facilituje a strukturuje diskusi účastníků a pomáhá účastníkům formulovat hlavní výstupy společné diskuse. Na kulaté stoly se zájemci neregistrují dopředu, kapacita je naplněna (cca 25 míst) na místě konference dle zájmu účastníků.

Mgr. Lukáš Bakoš, Ph.D.
Managing director ve společnosti Maxman Consultant
Remote leadership (diskuse proběhne v češtině)

Mgr. Zuzana Karpinská, Ph.D., PCC a PhDr. Denisa Kmecová, PCC
Vedoucí školy Business Coaching College a mezinárodně certifikované koučky a ICF registrované mentorky koučování
Koučink v práci HR manažera (diskuse proběhne ve slovenštině)

Mgr. Vladimír Koša
Managing director ve společnosti Consilium Consulting & Business Group
Zmeny vo vzdelávaní a rozvoji v kontexte COVID-19 (diskuse proběhne ve slovenštině)

Tematické zaměření konference

 1. Diagnostické a analytické postupy v psychologii práce, organizace a dopravy.
 2. Intervence a rehabilitace v psychologii práce, organizace a dopravy.
 3. Kognitivní psychologie práce a organizace.
 4. Forenzní a penitenciární psychologie, psychologie v bezpečnostních sborech.
 5. Tým a organizace.
 6. Mobilita, kvalita života a klimatické změny.
 7. Psychologické aspekty aktuálních forem práce v kontextu COVID-19 (online, home office,….)

Programový a organizační výbor konference

 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.
 • PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.
 • Filip Sulejmanov, Ph.D.
 • Bc. Petra Hypšová
 • Mgr. Mikuláš Toman

Stálý výbor konference

 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc – předseda
 • prof. PhDr. Tomáš Sollár, Ph.D., Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
 • doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar CSc., Ústav managementu a marketingu, Fakulta managementu a ekonomiky UTB, Zlín
 • doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D. Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., Katedra psychológie, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
 • PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha
 • Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko správní fakulta MU, Brno
 • Mgr. Denisa Fedáková, Ph.D., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice

Od 19. ročníku konference byl na základě dohody spoluorganizátorů ustanoven Stálý výbor konference PPaO, složený po 1 zástupci z každého pracoviště. Funkce předsedy Stálého výboru rotuje a vykonává ji po dobu jednoho roku člen Stálého výboru, jehož pracoviště je v daný rok hlavním organizátorem konference. V současnosti pracuje ve výše uvedeném složení.