• Čeština
  • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2021
12. – 14. 5. 2021 v Olomouci

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Aktuality

20. 12. 2021:

Sborník z 20. ročníku mezinárodní konference Psychologie práce a organizace byl publikován. Publikaci si lze stáhnout ve Vydavatelství UP https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-6027-7 nebo na stránkách konference: https://ppao.upol.cz/archiv/. Děkujeme všem autorům příspěvků, že dodržovali termíny a byli vstřícní k připomínkám recenzentů. Děkujeme recenzentům, že věnovali svůj čas zpětné vazbě k zaslaným příspěvkům.

8. 11. 2021:

Recenzní řízení příspěvků do sborníku z konference PPaO 2021 bylo uzavřeno. Děkujeme všem recenzentům a autorům za spolupráci!

1. 9. 2021:

Recenzní řízení příspěvků přihlášených do konferenčního sborníku se blíží k závěru. Děkujeme všem autorům i recenzentům za jejich průběžnou práci!

14. 5. 2021:

Mezinárodní konference PPaO2021 byla ukončena. Děkujeme všem účastníkům konference za skvělou atmosféru setkání, jejich příspěvky, diskusi a nápady! Konference PPaO2022 proběhne v Bratislavě v termínu 26. – 27. 5. 2022.

18. 4. 2021: 

Program konference zde. 

15. 3. 2021:

Termín pro odevzdání abstraktů u aktivní účasti je prodloužen do 21. března 2021. 

Organizační výbor konference rozhodl o realizaci plánovaného setkání v online prostoru prostřednictvím aplikace Zoom. Konference se uskuteční v plánovaném termínu.

V návaznosti na změnu formy organizace byly upraveny registrační poplatky (zde). Organizovaný program konference (zvané přednášky, kulaté stoly, workshopy) budou upraveny dle možností zvaných přednášejících. Omlouváme se, pokud nebude možné organizovat některou část avizovaného programu.

Všichni účastníci registrovaní na konferenci získají v předstihu přístup a jednoduchý postup, jak se na konferenci přihlásit. Účastníci aktivně participující na programu budou mít možnost si dopředu vyzkoušet online prezentaci.

18. 12. 2020:

Registrace na konferenci je otevřena.