• Čeština
  • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2019
22. – 23. 5. 2019 v Brně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Aktuality

20. 12. 2019

Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2019 v Brně byl publikován. K dispozici je ke stažení v sekci „Soubory ke stažení“ a „Archiv“. V dohledné době bude zahájen proces indexace sborníku ve WOS.

27. 11. 2019

U sborníku z konference Psychologie práce a organizace 2019 v Brně bylo dokončeno recenzní řízení a sborník je připravován k publikaci. Počítáme, že vyjde během prosince 2019. Autory budeme informovat emailem a sborník bude ke stažení na webu konference.

2. 7. 2019

Všechny odevzdané příspěvky jsme rozeslali recenzentům. Termín pro dodání recenzních posudků editorům je 31. 8. 2019, termín rozselání recenzních posudků autorům je 15. 9. 2019.

1. 6. 2019

Na základě žádostí účastníků konference jsme posunuli termín pro zaslání příspěvků do sborníku na 10. 6. 2019. Příspěvky se zasílají na na konferenční email ppao2019brno@gmail.com. Autor posílající příspěvek dostane do týdne potvrzení o podstoupení příspěvku do recenzního řízení.

23. 5. 2019

Konference byla ukončena. Děkujeme všem aktivním účastníkům, že přispěli k naplnění konference kvalitními příspěvky. Děkujeme všem účastníkům sekcí za podnětnou diskusi.

Příspěvky do sborníku konference posílejte do 31. 5. 2019 na konferenční email ppao2019brno@gmail.com. Do recenzního řízení budou přijaty včas poslané příspěvky, které jsou upraveny v souladu s pokyny uvedenými na webu konference.

19. ročník konference se uskuteční 21. – 22. 5. 2020 v rehabilitačním středisku Zboru väzenskej a justičnej stráže SR u Trenčianských Teplic. Pořádat je budou Zbor väzenskej a justičnej stráže SR a Centrum společenských a psychologických vied Slovenské akadémie vied.

21. 5. 2019

Opravili jsme chyby ve sborníku abstrakt a v programu konference. Časy bloků a jednotlivých prezentací se nemění.

Z vážných rodinných důvodů se konference nebude moci zůčastnit jeden z keynote řečníků doc. Petr Houdek. Zastoupí jej jeho kolega dr. Štěpán Bahník. Dr. Bahník je ekonom a psycholog zabývající se experimenty v oblasti rozhodování a volby. Je spoluautorem článku v časopise Science a celé řady dalších zahraničních publikací v oblasti behaviorální ekonomie, aplikované psychologie a metodologie.

20. 5. 2019

Vyvěsili jsme sborník abstrakt.

15. 5. 2019

Vyvěsili jsme finální program konference.

3. 5. 2019

Vyvěsili jsme pracovní verzi programu konference (v AJ). Finální verze programu a verze v češtině/slovenštině budou k dispozici do 15. 5. 2019. Je uzavřen seznam účastníků konference, letošního ročníku se zúčastní 120 akademiků, studentů a odborníků z praxe.

25. 3. 2019

Pracujeme na programu konference. Registrace účastníků na místě by měla probíhat 22. 5. od 9:00. Konferenci plánujeme zahájit v 10:30 a ukončit 23. 5. kolem 13:00.

15. 3. 2019

Organizační výbor již schválil všechny abstrakty, které splňovaly požadavky konference. Účastníci o tom byli informováni emailem.

6. 3. 2019

Přihlašování k aktivní účasti bylo ukončeno.

13. 11. 2018

Konference psychologie práce a organizace 2019 je vyhlášena. Bude se konat 22. – 23. 5. 2019 v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity.