• Čeština
  • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2024
24. - 25. 4. 2024 ve Zlíně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Aktuality

5.5.2024

Vážení účastníci konference Psychologie práce a organizace 2024,

letošní téma konference, „Proměny světa práce v době digitalizace“, nám pomohlo lépe porozumět nejen výzvám a příležitostem, které s sebou přináší digitální transformace, ale také potvrdilo, že setkávání mezi praxí a akademickou sférou má smysl a můžeme se vzájemně obohatit. Konference se zúčastnilo cca 70 lidí, bylo prezentováno 28 příspěvků. Nechyběly posterová sekce a soutěž pro studenty. Děkujeme.

Rádi bychom využili tuto příležitost k pozvání na další ročník konference Psychologie práce a organizace, která se bude konat 14.-15. května 2025 v Nitře. Organizačně se o ni postará Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře.

Děkujeme ještě jednou za Vaši účast a Váš přínos k úspěchu letošní konference. Těšíme se na setkání s Vámi zase příští rok!

16.4.2024 

Zveřejněný sborník abstraktů konference. Můžete jej najít na v programové sekci nebo přímo na tomto odkazu.

26.3. 2024

Zveřejněný detailní program konference. Program naleznete zde.

22.2.2024

Termín pro přihlášení k pasivní účasti na koferenci (bez konferenčního příspěvku) a termín pro zaplacení konferenčního příspěvku byly prodlouženy. Více informací naleznete v sekci „Termíny a registrace“.

31.1.2024

Termín pro registraci aktivní účasti a vložení abstraktu byl prodloužen. Své příspěvky můžete přihlásit do 11.2.2024.

21.1.2024

Program konference nabídne zvané přednášky mimořádných osobností z výzkumu i praxe. Program zvaných přednášek najdete zde.