• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2021
12. – 14. 5. 2021 v Olomouci

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Termíny a registrace

Důležité termíny:

 • Termín pro přihlášení k aktivní účasti a vložení abstraktu: termín prodloužen do 21.3.2021
 • Informování přihlášených o přijetí abstraktu: 15. 4. 2021
 • Řádný termín pro zaplacení konferenčního poplatku: 31. 3. 2021
 • Termín pro přihlášení k pasivní účasti: 30. 4. 2021 (bez příspěvku na konferenci)
 • Prodloužený termín pro zaplacení konferenčního poplatku (vyšší cena): 30. 4. 2021
 • Termín pro odevzdání celého příspěvku do sborníku: 30. 5. 2021
 • Informování o výsledku recenzního řízení: 10. 9. 2021
 • Termín pro upravení příspěvku dle připomínek recenzenta a editora: 20. 10. 2021
 • Vydání sborníku: 31. 12. 2021

Registrační poplatek

placeno před 31. 3. 2021 placeno mezi 1. 4. – 30. 4. 2021
 standartní 900 Kč / 35 EUR 1200 Kč / 45 EUR
studentský 500 Kč / 20 EUR 700 Kč / 30 EUR

Faktury za uhrazené účastnické poplatky pro Vás budou k dispozici při registraci v místě konání konference. Faktury budou vystaveny na plátce, kterého uvedete v registračním formuláři. Pro určení výše účastnického poplatku je určující den, ve kterém platba odešla z účtu plátce. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací. 

Pravidla pro aktivní účast na konferenci

Máte-li zájem o aktivní účast na konferenci, je otevřena možnost přednášky a posterové sekce. Texty příspěvků z prezentovaných přednášek a posterů můžete přihlásit do konferenčního sborníku. Příspěvky, u kterých je hlavním autorem student, mohou být přihlášeny do studentské sekce konference a účastnit se soutěže o nejlepší studentský příspěvek.

Prvním krokem je vložení abstraktu Vašeho plánovaného příspěvku do registračního systému nejpozději do 15. 3. 2021. Všechna abstrakta budou z hlediska svého obsahu posouzena programovým výborem. Do 31. 3. 2021 budete vyrozuměni, zda byl Váš abstrakt:

 • přijat do Vámi zvolené formy účasti (přednáška, poster),
 • přijat do jiné formy účasti než jste zvolili při registraci,
 • doporučen k přepracování/doplnění.

Při tvorbě abstrakt doporučujeme respektovat navrženou strukturu zde. Zefektivní se tím orientace posuzovatelů ve Vašem abstraktu.

Podrobné pokyny pro příspěvky na konferenci i do sborníku najdete zde.