• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2024
24. - 25. 4. 2024 ve Zlíně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Termíny a registrace

Důležité termíny:

 • Termín pro přihlášení k aktivní účasti a vložení abstraktu: 31. 1. 2024  11. 2. 2024 (termín prodloužen)!
 • Informování přihlášených o přijetí abstraktu: 10. 2. 2024, 16. 2. 2024 
 • Termín pro zaplacení konferenčního poplatku: 15.4. 2024 
 • Termín pro přihlášení k pasivní účasti (bez příspěvku na konferenci): 28. 2. 2024 31.3.2024 (termín prodloužen)!
 • Termín pro upravení abstraktu dle připomínek editora sborníku abstrakt: 25. 2. 2024 

Registrační poplatek

 • standardní 3 000 Kč/ 120 € (bez účasti na společenském večeru)
 • studentský 1 500 Kč/ 60 € (bez účasti na společenském večeru)
 • účast na společenském večeru 1 000 Kč/ 40 €
 • * uvedená cena je bez DPH (21 %)

Faktury za uhrazené účastnické poplatky Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete při registraci. Faktury budou vystaveny na plátce, kterého uvedete v registračním formuláři. Náklady na ubytování a společenský večer nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací. 

Pravidla pro aktivní účast na konferenci

Máte-li zájem o aktivní účast na konferenci, je otevřena možnost přednášky a posterové sekce. Příspěvky, u kterých je hlavním autorem student, mohou být přihlášeny do studentské sekce konference a účastnit se soutěže o nejlepší studentský příspěvek. 

Prvním krokem je vložení abstraktu Vašeho plánovaného příspěvku do registračního systému nejpozději do 31. 1. 2024. Všechna abstrakta budou z hlediska svého obsahu posouzena programovým výborem. Do 10. 2. 2024 budete vyrozuměni, zda byl Váš abstrakt: 

 • přijat do Vámi zvolené formy účasti (přednáška, poster), 
 • přijat do jiné formy účasti, než jste zvolili při registraci, 
 • doporučen k přepracování/doplnění. 

Při tvorbě abstraktu doporučujeme respektovat navrženou strukturu zde. Zefektivní se tím orientace posuzovatelů ve Vašem abstraktu.