• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2019
22. – 23. 5. 2019 v Brně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Termíny a registrace

Registrace je uzavřená.

Důležité termíny:

 • Termín pro přihlášení k aktivní účasti a vložení abstraktu: 28. 2. 2019 6.3.2019
 • Informování přihlášených o přijetí abstraktu: 20. 3. 2019
 • Řádný termín pro zaplacení konferenčního poplatku: 31. 3. 2019
 • Termín pro přihlášení k pasivní účasti: 25. 4. 2019 (bez příspěvku na konferenci)
 • Prodloužený termín pro zaplacení konferenčního poplatku (vyšší cena): 25. 4. 2019
 • Termín pro odevzdání celého příspěvku do sborníku: 31. 5. 2019 10. 6. 2019
 • Informování o výsledku recenzního řízení: 15. 9. 2019
 • Termín pro upravení příspěvku dle připomínek recenzenta a editora: 31. 10. 2019
 • Vydání sborníku: do 31. 12. 2019

Registrační poplatek:

Sleva Placeno před 31. 3. 2019 Placeno mezi 1. 4. – 25. 4. 2019
Plná výše 5000 Kč / cca 195 EUR 6000 Kč / cca 234 EUR
Zlevněný poplatek1 60 % 2000 Kč / cca 78 EUR 2400 Kč / cca 94 EUR
Prezenční studenti2 40 % 3000 Kč / cca 117 EUR 3600 Kč / cca 141 EUR
Prezenční studenti (zlevněný)1,2 80 % 1000 Kč / cca 39 EUR 1200 Kč / cca 47 EUR

1Platí pro zaměstnance/studenty pořádajících institucí (Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Karlova Univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská akadémia ved) a pro členy Českomoravské psychologické společnosti, Slovenskej psychologickej společnosti pri SAV, Slovenskej psychologickej komory, České asociace psychologů práce a organizace a účastníky pozvané organizačním výborem konference.
2Platí pro prezenční studenty v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

Cena v eurech je pouze orientační. Při platbě v eurech se konečná cena bude odvíjet od kurzu koruny a eura v okamžiku platby.

Preferovaný způsob platby účastnického poplatku je kartou přes obchodní centrum Masarykovy univerzity. V přihlášce je také možné vyžádat si zaslání faktury. Pro určení výše účastnického poplatku je určující den, ve kterém platba odešla z účtu plátce. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Pravidla pro aktivní účast na konferenci

Máte-li zájem o aktivní účast na konferenci, je otevřena možnost přednášky a posterové sekce. Texty příspěvků z prezentovaných přednášek a posterů můžete přihlásit do konferenčního sborníku. Příspěvky, u kterých je hlavním autorem student mohou být přihlášeny do studentské sekce konference a účastnit se soutěže o nejlepší studentský příspěvek.

Prvním krokem je vložení abstraktu vašeho plánovaného příspěvku do registračního systému nejpozději do 28. 2. 2019. Všechny abstrakta budou z hlediska svého obsahu posouzena programovým výborem. Do 20. 3. 2019 budete vyrozuměni, zda byl Váš abstrakt:

 • přijat do Vámi zvolené formy účasti (přednáška, poster),
 • přijat do jiné formy účasti než jste zvolili při registraci,
 • doporučen k přepracování/doplnění.

Při tvorbě abstrakt doporučujeme respektovat navrženou strukturu zde. Zefektivní se tím orientace posuzovatelů ve Vašem abstraktu.

Podrobné pokyny pro příspěvky na konferenci i do sborníku najdete zde.