• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2024
24. - 25. 4. 2024 ve Zlíně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Pokyny k příspěvkům

Na konferenci přijímáme tyto typy příspěvků:

 • Prezentace výsledků originální empirické studie
 • Prezentace přehledové studie
 • Úvaha
 • Návrh výzkumného projektu
 • Příspěvek z praxe

Příspěvek na konferenci může mít podobu přednášky nebo posteru. Informace k soutěži o nejlepší studentský příspěvěk naleznete zde.

Přednáška

 • Čas přednášky: 15 minut na účastníka (8 – 10 min. prezentace, 5 – 7 min. následná diskuse).
 • Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 120 osob.
 • Prezentace proběhne online prostřednictvím aplikace Zoom. Přednášející budou mít možnost si dopředu vyzkoušet online prezentaci.
 • Přednášející se přihlašují do online místnosti před zahájením sekce, do které byl jejich příspěvek v rámci programu zařazen.

Poster

 • Rozměr posteru je 90 x 120 cm (na výšku). Pokyny pro přípravu posteru naleznete zde.
 • Poster je nutné odevzdat i elektronicky, před konáním konference na e-mail matoskova@utb.cz (do 5. dubna 2024). Během konference proběhne soutěž o nejlepší poster.
 • Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.
 • Autoři mají povinnost být po dobu online posterové sekce přihlášeni v online místnosti k interakci s dalšími účastníky konference.

Konferenční publikace

Sborník abstrakt

 • Abstrakta příspěvků, seznam aktivních účastníků.
 • Abstrakta všech přednášek a posterů přijatých programovým výborem budou součástí sborníku abstrakt, který bude dostupný účastníkům konference jako součást konferenčních materiálů, které obdrží u registrace.
 • Pokyny pro přípravu abstraktu zde.