• Čeština
  • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2019
22. – 23. 5. 2019 v Brně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 18. ročník mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, která se bude konat 22. – 23. 5. 2019 v Brně. První ročník konference se uskutečnil již v roce 1999, od roku 2004 se konference koná každoročně a od roku 2009 se v pořádání střídají české a slovenské instituce. Na tomto ročníku konference v Brně oslavíme 20 let.

Cyklus konferencí Psychologie práce a organizace přináší tradičně příspěvky z oblasti výzkumu, vzdělávání i praxe. Naším cílem je, aby tomu bylo stejně i v roce 2019. Program bude zaměřen na výměnu informací a zkušeností z aktuálních výzkumů, nových přístupů v praxi, stejně jako na diskusi o dalším vývoji v oboru. Každoročním cílem konference je také podpora vzniku a utváření partnerství pro výzkum i praxi.

Na konferenci uvítáme příspěvky zejména z těchto sedmi tématických oblastí:

  • Práce v kontextu běžného života (nezaměstnanost, práce a zdraví, pracovní stres, work-life balance)
  • Personální a manažerská psychologie (leadership, motivace, rozvoj a trénink, pracovní výkon)
  • Psychologie organizace (organizační kultura, změna v organizaci, pracovní postoje, systémy v organizaci, průmysl 4.0 a jeho důsledky pro pracovníky v organizaci)
  • Psychodiagnostika v psychologii práce (výběr zaměstnanců, hodnocení, identifikace rozvojových potřeb)
  • Psychologie v bespečnostních sborech a integrovaném záchranném systému
  • Dopravní psychologie
  • Forenzní a penitenciární psychologie

V každé ze sedmi oblastí budou součástí programu příspěvky významných osobností oboru.  Hlavní prostor pak bude věnován příspěvkům všech Vás, s odborným zájmem o vztah člověka a práce nebo o aplikované směry psychologie práce a organizace. Naše srdečné pozvání samozřejmě platí i pro zájemce o pasivní účast, kteří chtějí načerpat nové informace z oboru.

Těšíme se  na setkání!

Organizátoři

FSS MU

ESF MU

64

Katedra psychologie Filozofické fakulty UP

1437467280_1_orig

l3_orig

fsev-orez

logo-fsvaz_orig

FF UK