PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2017
24.–25.5.2017 ve Zlíně

Program

Registrace

Praktické informace

Poděkování

Programový výbor a pořadatelé konference PPaO 2017 děkují:

  • všem účastníkům konference, že do Zlína přijeli a aktivně se na jednání konference podíleli,
  • pozvaným přednášejícím za zajímavé přednášky a podnětnou diskusi,
  • moderátorů sekcí za pomoc při jednání v sekcích,
  • studentům za aktivní vystoupení v sekcích a za jejich příspěvky na posterech,
  • účastníkům konference, že byli tolerantní k případným chybám a nedostatkům organizátorů,
  • děkují také mateřské fakultě, že byla vstřícná pro přípravu naší konference.

Doufáme, že jste byli s jednáním konference spokojeni, a že se vám ve Zlíně líbilo.

Pomyslnou štafetu předáváme kolegům na FF UPJŠ do Košic a věříme, že se za rok, v roce 2018, v Košicích ve zdraví sejdeme!

Aleš Gregar

Zlín, 5. 6. 2017

Organizátoři

64

Záštitu nad konferencí převzali:

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Děkan Fakulty managementu a ekonomiky UTB

Doc. Ing. David Tuček, Ph.D.


FF-1001-version1-FFUK_logo_barevne_poz_cz

znak_ESF_facelift_d02

Barevné logo katedry nové (obrázek) (1)