PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2017
24.–25.5.2017 ve Zlíně

Program

Registrace

Praktické informace

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na další ročník mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, která se bude konat ve dnech 24. – 25. května 2017 ve Zlíně, s podtitulem – Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Konference je zaměřena na výměnu poznatků mezi představiteli akademické sféry a odborníky, kteří působí v praxi. Zváni jsou také studenti oborů, kterých se poznatky z psychologie práce a organizace mohou týkat.

Konference je zaměřena na tato témata:
 • pracovní potenciál – atributy, projevy a možnosti jeho rozvoje,
 • psychologická diagnostika, prevence a intervence v pracovním kontextu,
 • nové formy práce a pracovních podmínek – pracovní (re)design, průmysl 4.0, budoucnost organizací,
 • pracovní kariéra – nasměrování, rozvoj, změny, nezaměstnanost a outplacement,
 • aktuální otázky vedení lidí – leadership, styly řízení, manažerské role,
 • angažovanost, radost z práce, svoboda v práci,
 • harmonie a disharmonie v interakci zaměstnání – rodina, work-life balance, QWL,
 • věková a genderová diverzita v organizaci a HRM,
 • organizace jako místo setkávání kultur – interkulturní aspekty pracovní činnosti a řízení.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s požadovanými náležitostmi pro uvedení v prestižních databázích (WOS, Scopus).

Pro zájemce bude připravena komentovaná prohlídka stálé expozice Princip BAŤA, 14/15 Baťův Institut, ukázka unikátních historických přístrojů sloužících k psychologické diagnostice pracovníků ve firmě Baťa a návštěva vyhlídkové terasy 21. budovy fy Baťa.

Konferenci spolupořádají Ústav managementu a marketingu Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze, Katedra podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně a Katedra psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Bližší informace o důležitých termínech, programu, podmínkách účasti a registrace najdete na webové stránce konference. Webová stránka konference bude aktualizována k datu 15. 1. 2017.

Za organizační výbor konference Psychologie práce a organizace 2017 – Zlín

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Ve Zlíně dne 12. 12. 2016.

 

Důležité termíny:

9. 4. 2017 přihlášení k aktivní účasti na konferenci a odevzdání abstraktu příspěvku
16. 4. 2017 přihlášení k pasivní účasti (bez příspěvku)
24. 5. 2017 odevzdání příspěvků
31. 12. 2017 vydání sborníku příspěvků

Důležité upozornění!!!

Termíny pro registraci k účasti na konferenci byly prodlouženy:

 • účast s příspěvkem, registrace do 16. 4. 2017,
 • účast bez příspěvku, registrace do 23. 4. 2017.

Organizátoři

64

Záštitu nad konferencí převzali:

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Děkan Fakulty managementu a ekonomiky UTB

Doc. Ing. David Tuček, Ph.D.


FF-1001-version1-FFUK_logo_barevne_poz_cz

znak_ESF_facelift_d02

Barevné logo katedry nové (obrázek) (1)